Handwoven Woolen Dhurrie

5' 5 x 7' 8 feet (165 x 235 cms)

5,599.00


Handmade Jute Dhurrie

5 x 8 feet (150 x 245 cms)

5,999.00


Handwoven Woolen Dhurrie

4' 6 x 6' 10 (140 x 210 cms)

4,349.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 2 x 8 feet (155 x 245 cms)

6,750.00


Handmade Moroccan Shag Dhurrie

3 x 5 feet (90 x 150 cms)

1,840.00


Handwoven Cotton Dhurrie

4 x 6 feet (120 x 180 cms)

1,420.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 3 x 7' 7 (160 x 230 cms)

4,899.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 3 x 7' 7 (160 x 230 cms)

6,490.00


Handwoven Woolen Kilim

6' 8 x 9' 11 (200 x 300 cms)

12,500.00 8,149.00


Handwoven Woolen Dhurrie

4' 5 x 6 feet (135 x 185 cms)

6,250.00 3,445.00


Handwoven Woolen Dhurrie

2' 7 x 7 feet (80 x 215 cms)

4,000.00 2,420.00


Handwoven Kilim Dhurrie

5 x 8 feet (150 x 245 cms)

10,499.00


Handwoven Kilim Dhurrie

4' 3 x 6 feet (130 x 180 cms)

6,499.00


Handwoven Kilim Dhurrie

4 x 6 feet (120 x 180 cms)

3,999.00 2,899.00


Handwoven Kilim Dhurrie

3' 3 x 5' (100 x 150 cms)

4,920.00


Handwoven Kilim Dhurrie

3 x 5 feet (90 x 150 cms)

3,699.00


Handwoven Kilim Dhurrie

3 x 5 feet (90 x 150 cms)

3,999.00


Handwoven Kilim Dhurrie

3 x 5 feet (90 x 150 cms)

3,699.00


Handwoven Dhurry

6' 6 x 8' 3 feet (200 x 250 cms)

5,849.00


Handmade Moroccan Shag Dhurrie

5' 3 x 7' 5 feet (160 x 235 cms)

4,699.00


Handwoven Ironwork Trellis Dhurrie

4' x 6' 2 feet (122 x 185 cms)

4,449.00 2,720.00


Handwoven Chevron Dhurrie

5' 4 x 7' 10 feet (162 x 240 cms)

4,499.00


Handweaved Cotton Dhurrie

2 x 3 feet (60 x 90 cms)

419.00


Handwoven Kilim Dhurrie

4' 3'' x 6' feet (130 x 180 cms)

6,999.00


Handwoven Dhurry

5 x 8 feet (155 x 245 cms)

4,429.00


Flat-Weave

5' 3 x 7' 10 feet (160 x 240 cms)

8,749.00