Handwoven Woolen Dhurrie

5' 5 x 7' 8 feet (165 x 235 cms)

5,599.00


Handwoven Woolen Dhurrie

4' 6 x 6' 10 (140 x 210 cms)

4,349.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 2 x 8 feet (155 x 245 cms)

6,750.00


Handwoven Cotton Dhurrie

4 x 6 feet (120 x 180 cms)

1,420.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 3 x 7' 7 (160 x 230 cms)

4,899.00


Handwoven Woolen Dhurrie

5' 3 x 7' 7 (160 x 230 cms)

6,490.00


Handwoven Woolen Dhurrie

4' 5 x 6 feet (135 x 185 cms)

6,250.00 3,445.00


Handwoven Woolen Dhurrie

2' 7 x 7 feet (80 x 215 cms)

4,000.00 2,420.00


Handwoven Dhurry

6' 6 x 8' 3 feet (200 x 250 cms)

5,849.00


Handwoven Ironwork Trellis Dhurrie

4' x 6' 2 feet (122 x 185 cms)

4,449.00 2,720.00


Handwoven Chevron Dhurrie

5' 4 x 7' 10 feet (162 x 240 cms)

4,499.00


Handwoven Dhurry

5 x 8 feet (155 x 245 cms)

4,429.00